פרוטוקול ישיבת הוועד 20.4.1952

הוחלט:
* לא להתנגד למשתכנים לבניית בתיהם.
* לאסור להשקות גינות בשעות 15:00 – 18:00. העבריין ייענש בסגירת המים ובתשלום קנס של 5 ל"י – אם ייתפס שנית, ייענש בסגירת מים למשך שבוע – בנוסף לקנס.
* להמליץ בפני המועצה האזורית על מתן רישיון למנשבר, לייצר משקאות קלים ולמכרם בקיוסק.
* לאשר את התקציב המפורט לשנת הכספים 1952/53 (ניתן לראותו בפרוטוקול ).

משתתפים: זיידמן, טירולר, עיון, לנדס, לוינסון
מזכירות: רבאון, יעקב רענן
נעדרים: לוינסון, צבייר, גרוסקוף, לב
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש