פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 2.3.1952

הוחלט:
* לחייב את ההורים בבית החינוך וגני הילדים, לסלק בעת הרישום גם את החוב הישן בסך 5 ל"י.
* לתת למנהל בית החינוך, כל חודש, מפרעה של 20 ל"י – עד לחשבון.
* להקצות לסוכן הדואר 25 ל"י עבור שרותיו לוועד, עד לפתיחת הסוכנות.
* להוסיף 25% לקבלן גרין, בעד סילוק האשפה.
* הוועד יכסה את הוצאות המאזן של "שכונת אונו האגודה השיתופית בע"מ", היות וכל רכוש האגודה עבר באופן אוטומטי לרשותו.
* להיפגש ב 9.3 עם בא כוח ועד הפועלים וההסתדרות, בנושא קביעת משכורות העובדים.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון, צבייר
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש