פרוטוקול ישיבת הוועד 4.5.1952

מחליטים:
זיידמן, טירולר ורבאון, יבררו במועצה האזורית את דבר היטל המסים לשנת 1952/53.
לפטר את מנהל החשבונות, החל מתחילת יוני, היות ועד היום לא הכין את המאזן.
החוב של 150 ל"י, שחברי "ישי" חייבים על-חשבון הפיתוח, יסולק בשטרות בתוך 8 שנים.
למסור לגרינברג בצלאל את הפיקוח היומיומי על הקמת הבאר החדשה, תמורת 5% מהוצאות הבנייה.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, עיון, לנדס, לוינסון
מזכירות: רבאון, יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש