פרוטוקול ישיבת הוועד 27.4.1952

מחליטים:
להקצות חמישה טון מלט עבור בית ההסתדרות, ולדרוש 100 ל"י עבור חיבור מים לבניין.
למסור ללובל סנדי את חלוקת החלב באזור "השיכון העיראקי".
לתת לחנה מפרעה על חשבון משכורתה, עד לבירור עם משרד החינוך.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לנדס, לוינסון
מזכירות: רבאון, יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש