פרוטוקול ישיבת הוועד 25.5.1952

מחליטים:
לתת למעברה מים לשימוש ביתי ולא להשקיית גינות, כל עוד לא תופעל הבאר השלישית.
בימי חמסין מותר להמטיר על לולים – ובגינות החדשות המטרה אחת בלבד, בשעות הקבועות.
רענן יעקב וצבייר שבתאי ירשמו את הילדים לביה"ס.
לדרג את העובדים (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
למסור מגרשים עודפים ל מ. יעקובוביץ, א. איצקוביץ וי. רוטנברג. אחד מהם יצטרך להסכים לקבל מגרש עם יסוד (של בטלהיים), תמורת 630 ל"י – מלבד הפיתוח.
להמליץ בפני המועצה האזורית על פתיחת החנויות הבאות: מכולת לברבי, חשמל לגרינברג ב., סידקית וכל-בו לשולמן, קיוסק למשקאות קלים לגרנירגר א..

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לנדס, לוינסון, צבייר, עיון
מטעם ועדת המים: גרינברג, טלר, אדלר, גומולינסקי
מזכירות: רבאון, יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש