פרוטוקול ישיבת הוועד 19.6.1952

מחירי המים שנקבעו על-ידי אגודת המים:
גרינברג בצלאל מוסר, שהתעריף המוצע על-ידי האגודה בסך 35 פרוטות למ"ק מים, מתבסס
על השימוש בחשמל והוצאות האדמיניסטרציה.
רמח מסכים לתעריף זה, אולם מזהיר שיש להגדיל את הסעיף של הפחת וליצור קרן ברזל.
לוינסון סבור, שאת החישוב הסופי יש לעשות אחרי הפעלת הבאר החדשה – ורמח מסכים.
לנדס מעיר כי יש לקחת בחשבון, שיש בגבעת ברכה גינות קטנות וגם גינות לא מעובדות.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לנדס, לוינסון
מטעם אגודת המים: אדלר, טלר, גרינברג ומנדל
מהנדס המים: רמח
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש