פרוטוקול ישיבת הוועד 11.5.1952

מחליטים:
להודיע למחלק הנפט מ., שאין לו רשות למכור נפט בקרייה.
לפנות לרסקו בדבר תיקון בור השופכין, על-יד ביתו של מושקוביץ.
לדרוש מהמשתכנים, להכניס את היתרה של 75 ל"י על-חשבון הפיתוח.
טירולר יבקר בבית המלאכה של בלום, כדי לברר אם הרעש מפריע לשכנים.
לברר עם לוריה ואנדרמן, אם אינם מתנגדים להקמת בית חרושת לקרח על מגרשו של פישר.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לנדס, לוינסון, צבייר
מזכירות: רבאון, יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש