פרוטוקול ישיבת הוועד 1.6.1952

* זיידמן מוסר: אושרה לנו הלוואה בקופת עולה וחיסכון ברמת גן בסך 1,500 ל"י – הביטחונות הם שטרות התושבים החייבים כסף עבור סלילת הכבישים ואת הריבית ישלם הוועד.
מכספי הפיתוח שהכניסו בעלי שלושת המגרשים (ראה ב 25.5), יש למסור 300 ל"י לפייזר, על חשבון קווי המים בביה"ס ו 300 ל"י לרובין על חשבון הנגרות בביה"ס – מקווה שיישאר סכום לגמור את הגן השלישי.
* הוחלט להקציב 15 ל"י לכיסוי הוצאות נשף פרץ.

משתתפים: זיידמן – יו"ר, טירולר, לנדס, לוינסון, צבייר, עיון
מזכיר הוועד: יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש