פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 30.12.1951

* זיידמן: בישיבת הוועד עם ועדת המשתכנים והקבלן, הוחלט שהקבלן ימשיך לצקת את היסודות וכי יש לדרוש מהמשתכנים להכניס את היתרה עד 600 ל"י.
הבריכה של "רסקו" לא הצליחה וצריך להרסה. יש להזמין את בא כוח "רסקו" לישיבה משותפת בנושאי אספקת המים, הקמת בריכה של 1,000 קוב, מגרשים ובניינים ציבוריים – וכבישים.
* רבאון: מתברר שבית האריזה הוא רכוש פרטי ודורשים עבורו 800 ל"י.
משרד הפנים אישר מס החדר לשנת 1951/52 – המסים ישולמו בשני שיעורין.
המשטרה תסייר פעמיים במקום.
פקיד משרד הרישום של המועצה האזורית, יעבוד יומיים בשבוע בקרייה.
* לאחר שמיעת טענות חומסקי על החלטת הוועד מה 23.12, הוחלט (בהתנגדות עיון) להעלות לו פיצויים לסך 100 ל"י .

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון, צבייר, עיון
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן
הישיבה התקיימה בבית העם

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש