פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 28.11.1951

* בעקבות בקשת מנהל בית החינוך (הגדרת התפקיד במקור) לקבל הקצבה בסך 360 ל"י לשנת הלימודים לרכישת כלי עבודה, הוחלט להקציב למטרה זאת 20 ל"י לחודש וכן להטיל על ההורים תשלומים עבור הוצאות שירותים: על הורי ביה"ס 1 ל"י חודש (לפיקוח רפואי, ספריה, טיולים וכ') ועל הורי ילדי הגן 1.250 ל"י (לאוכל, זימרה, פיקוח רפואי, מכשירי לימוד וכ').
* רבאון: היות ונצטרך 10 כיתות בביה"ס, צריך לדאוג בעוד מועד לבניין 6 כיתות נוספות. כמו כן, בהתחשב בגידול המהיר של היישוב, נצטרך גם לדאוג לשלושה גנים חדשים בשנה הבאה.
הובהר לנו שהממשלה משתתפת ב 2,500 ל"י לכל כיתה, אולם למעשה קיבלנו רק 1,500 ל"י ויש לפעול לקבלת שאר הכסף.
* בפגישה עם "רסקו" ובא כוח הסוכנות הוסכם לבנות גן ילדים על מגרש 435 ועל מגרש 450 מעון ילדים – על מגרש 437 יבנו הנוספים (?).
* הוטל על רבאון לערער בפני "רסקו" לגבי מגרש 450, שהוועד החליט בשעתו למסור לבניית בית כנסת.
* הוטל על רבאון לטפל בסוכנות בנושא הגדר של מגרש אדלר, המשמש מעבר לאנשי המעברה.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, עיון, לב, צבייר, רבאון
יעקב גורן – מנהל ביה"ס
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן
+ הישיבה התקיימה בבית העם

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש