פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 20.1.1952

* רבאון מסר כי בפגישה עם אריכא נקבע סופית השם "קריית אונו" ליישוב, ועם "דן" סוכם שיקבעו מקום מיוחד לתחנה ויתלו שלט על האוטובוסים.
הוחלט: לפרסם הודעה על הוצאת האשפה, להודיע לסוכנות כי אם לא נקבל משאבה לא נוכל לספק מים למעברה, לתת פיצויים לגרינשפן, לא לצקת יסודות על המגרשים בחלקות 16, 17, 18, 159, 169.

* משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון, צבייר
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש