פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 13.1.1952

* בא-כוח מכבי אש פתח תקוה מציע לנו להתקשר אתם ולא עם בני ברק, היות ולרשותם יותר ציוד. ההתקשרות איתם תחייב אותנו להשתתף ב 60-50 ל"י לחודש, בכיסוי ההוצאות. הם גם מוכנים לאמן אנשי המקום בכיבוי שריפות.
* הוחלט לפטר את גרישפן מהגבייה בסוף החודש, לחייב כל משפחה לקנות פח לאשפה ולהחזיקו סגור בתוך החצר, לדרוש אישור מלשכת הבריאות כתנאי לקבלת בקשת א. למכירת לחם וירקות.

* משתתפים: זיידמן, טירולר, לוינסון, צבייר
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש