פרוטוקול ישיבת ועד 1.3.1943

משתתפים: צרף, פוגל, לב, לבנשטיין, לוין, אנדרמן, נוסבאום, עורבי,
קיים מכתב, שיש לחתום עליו בנושא הצרכנייה. קיימים חילוקי דעות בין חברי הוועד לגבי חתימה.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש