פרווטוקול ישיבת ועד 25.1.1943

משתתפים:  ד"ר לוין, ד"ר לבנשטיין , ד"ר צרף, לב, נוסבאום, טירולר, גרינברג.
גרינברג מוסר דו"ח על העובדים בבית חרושת לבירה "רולס". דיון בענייני המגרשים.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש