פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 8.10.1951

* העומד לבנות בית צריך לשלם על-חשבון הכביש 150 ל"י – מאה מיד והשאר כשיגבו את העודפים אצל כולם.
* הוחלט לקבל את חוגי יעקב כשמש הוועד, ושמשכורתו תהיה 65 ל"י לחודש.
* הוחלט לא להתנגד לכך שקופלמן סופיה ושותפה יפתחו חנות לכלי בית ולסידקית.
* גומולינסקי מבקש לשעות הערב את הצריף של ביה"ס עבור "הנוער העובד" – הוחלט לברר
עם מנהל ביה"ס.
* לפנות ל"רסקו" בעניין מגרש לסניף מפא"י.
* בעקבות הדו"ח של זיידמן מישיבה עם ועד "ישי", הוחלט לקיים את ההחלטה הקודמת בדבר ההשתתפות בכבישים: 1,600 ל"י – חוב מ"ישי" על חשבון המגרשים וההשתתפות בביה"ס.
* לאור בקשת זק להרחיב את הקיוסק, הוחלט שקודם לכן ייפגש טירולר עם גינוסר, לקביעת תכנית כללית לגן הציבורי.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, צבייר, רבין
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש