פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 29.10.1951

הוחלט:
* על לנדס ולוינסון להגיע להסכם בין ציפרשטין, איצקוביץ וולנברג לגבי הגבולות. אם לא יצליחו, יקבע הוועד את הגבולות.
* הוועד ישתתף ב 20 ל"י, בהכנסת חשמל לקופת חולים בגבעת ברכה.
* בקשת מפא"י להקצות לה מגרש עבור בית המפלגה, נדחתה לישיבה הבאה.
* להקציב 100 ל"י לארגון מחלקת החשבונות, בהתאם לדרישת רענן. לברר קודם לכן עם קנוגר.
* להודיע ל"רסקו" על דבר המגרש, שהוקצה לבית הכנסת.
* להרשות לבטיסטה להקים קיוסק קטן על-יד הקיוסק של זק.
* לאשר את החלפת מגרשים בין שלגו לבין רובל.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון, רבין
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש