פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 3.9.1951

* הוחלט לכתוב לארגון מחלקי הנפט ברמת גן, כי אנו מתנגדים שימנו מחלק נפט במקומנו ובלי רשותנו.
* יוסקוביץ אריה רוצה כבר 9 שנים לקבל מגרש במקום והוקצה לו החלק הקדמי של מגרש שטינגרטן – עליו גם שילם 250 ל"י עבור פיתוח. אולם בינתיים המגרש נמסר לאחר, היות ולא בנה עליו. מוכנים לתת לו מגרש אחר, אולם לא יסכימו שיקים עליו רפת וכן עליו להוסיף על הסכום שכבר שילם.
* הוחלט להקצות לבניית בית הכנסת את מגרש 458/7.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון, עיון
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש