פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 6.8.1951

* עובד משרד הבריאות: היות ולא מוציאים את האשפה נערמת האשפה בגבעת ברכה ובמעברה, ברסקו ועמידר עוברים הבורות על גדותיהם, התחילו לבנות מרפסות ובית חרושת ללא רשות ופיקוח – ויש סכנת מפולת, בהרבה מקומות נוזלים הברזים.
בא כוח המשתכנים החדשים מחזק את דברי העובד הסניטרי ומאיים באי תשלום מסים.
זיידמן: נדאג להוצאת האשפה ובאשר לשאריות מהבניין יש לפנות ל"רסקו". את המסים יש לשלם.
* שונות:
מחלקי הקרח מעלים טענותיהם והוועד מבטיח לדון ולהחליט.
ז. זאב מבקש רישיון לחלק נפט וחלב בשכונה. זיידמן מבטיח לדאוג לכך וגם להשפיע על כפר אז"ר, שיתנו לו לחלק שם נפט.
טירולר: הוועדה קבעה שאפשר להעמיד את הקיוסק של שטיין על מקום בור השופכין. אולם
לאור התנגדות לנדס להצעה, הוחלט להחזיר את הנושא לוועדת התכנון של המועצה האזורית.
זיידמן מציע להיענות לדרישת מנהל החשבונות וחומסקי הגובה להעלאת שכרם, כיוון שהם עובדים מסורים. הוא מציע לקבוע את שכרם ל 50 ל"י לחודש. כתגובה לשאלת לנדס לגבי מצב הקופה, מתייחס רענן לבקשתו לקבלת גובה שני. מתקבלת הצעת זיידמן, שלא רצוי לבצע שינויים במנגנון, בחודש האחרון לכהונת הוועד וכי יש לראות את ההצעה כפיצוי. הוחלט להזמין את קוסובסקי וקליין לישיבה הבאה.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לב, לנדס, לוינסון, צבייר
מזכיר הוועד – יעקב רענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש