פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 9.7.1951

* רענן חוזר על בקשתו לעזרה משרדית לחצי יום, לרישום התושבים החדשים והוצאת תעודות זהות, הגוזלים זמן רב – וכך הוא יוכל להתפנות לענייני המקום. לדבריו, היישוב גדל במשך 6 החודשים האחרונים בקרוב לאלף נפש והוצאו 700 תעודות זהות. זיידמן מציע לפנות למשרד הפנים לקבלת "חצי עובד" בשכר.
* נציג המשתכנים: קליין לא דואג לסילוק האשפה בשיכונים החדשים, למרות הבטחתו. עם זאת, העובדים דרשו תשלומים ואני נאלץ לשלם להם. יש לחייב את קליין למלא את הבטחתו.
* בעקבות טענת שרייבר, שהמגרש אשר נפל בחלקה גרוע והיא מבקשת מגרש אחר מחלוקה חדשה, הוחלט לתת לה מגרש אחר.

משתתפים: זיידמן, צבייר, לנדס, ועדת המשתכנים
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש