פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 2.7.1951

* הוחלט לקבל את גרינשפן כגובה שני ולקבוע לו משכורת בסך 25 לירות.
* רענן מבקש עזרה משרדית בהיקף של חצי יום עבודה, מחמת ריבוי העבודה בעקבות גידול היישוב. מחליטים לחשוב ולדחות את התשובה.
* ועדת המשתכנים תקבל מהיימן את החשבונות, בהתאם לדרישתם.
* באי כוח "דירות עם" מתנים את סבלם מחוסר חשמל וזיידמן מסביר שיש מחסור בחוטי חשמל ושהוועד מקבל על עצמו לטפל בדבר.
* שטיין התחילה לבנות את הקיוסק והוציאה אותו מקו הבניין, ולכן יש לבדוק מה מקובל לגבי קיוסקים.
* התשובה לשאלת נציג המשתכנים בעניין חלוקת המגרשים היא, שהטיפול הוא בידי קק"ל.

משתתפים: זיידמן, טירולר, צבייר, לנדס, ועד המשתכנים
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש