פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 8.3.1951

פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 8.3.1951

* פורת (הקבלן) מדווח על הבעיות שנתקל בהן עד כה ומבטיח להכין דו"ח מפורט. מתעורר דיון לגבי ההמשך.
* הוחלט להוציא רישיון לחלוקת חלב לשוורץ חנה.
* נלקין מדווח שהשמירה אינה מועילה, היות והשומר עושה הקפה אחת במשך שעתיים וחצי בלבד, והוא מציע לתת לו סוס רכיבה או להוסיף שומר. מחליטים להביא את הנושא לישיבה בנוכחות הגזבר.

משתתפים: זיידמן, טירולר, צבייר, לנדס, לוינשטיין, נלקין
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש