פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 25.6.1951

* ועדת המשתכנים:
זיידמן מודיע, ש"דחפר" רוצה לבנות לבד את היסודות, וסבור שאין להתנגד לכך.
שלמי דורש לא לשלם לקבלן בלי הסכמה מוקדמת של המשתכנים. בסיום הדיון (בהשתתפות שלומי+, סילמן+, לנדס, זיידמן, כץ+ וטירולר), מציין זיידמן שאנו חייבים כסף לקבלן ולא נשלם אם נמצא שהוא לא בנה בסדר. עכשיו אפשר גם לסמוך על כנעני. כץ דורש חשבונות מפורטים על כל ההוצאות. אדמוני+: למשתכני "חברת חשמל" יצקו יסוד לחדר שלישי מבלי שידרשו אותו ושלמי בנה מרפסת שלא בהתאם לתכנית.
* הוועד מייפה את כוח … דוד וזיידמן, לחתום ביחד על החוזה להקמת קולנוע על-ידי טירולר, אגודת "ישי" ונספחים – בצירוף חותמת הוועד.
* מאשרים לליידר יעקב לפתוח מספרה, על חכים פרחה לפנות לגבי בקשתה ל"מלבן".

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, לוינסון
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן
+ לא רשום כמשתתף/מוועד המשתכנים.

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש