פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 25.12.1950

הודעה על דחיית מסים ואישורים למספר מבקשים.

משתתפים: היימן, זיידמן, לנדס, לב

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש