פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 22.1.1951

הוחלט:
קבלת קהל תהיה שלושה ערבים בשבוע – עד שבועיים, ויועמד לרשות המזכירות חדר למשרד.
לדרוש מהמועצה האזורית להעביר את צריפי בית הספר במחנה לתוך הכפר.
לאשר את חברותו של שבת במקום  זוננשיין. כספי העברת הבית יוקדשו לאנדרטת הגיבורים.
להזמין את וישיניאק וכהן לישיבה הבאה.

משתתפים: זיידמן, היימן, עיון, צבייר, רובין, נייגר
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש