פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 19.2.1951

* נדחתה (בהימנעות שניים) דרישת לוינסון להכניס לוועדת הבחירות האזורית נציג "חרות".
נבחרו לוועדה חומסקי, קיפר ואדלר. לוועדת הבחירות המקומית, הוחלט להוסיף עוד שני חברים.
* לתת לפייבוש פיצויים וחופש בסך 30 ל"י, לגבי גמר עבודתו כדוור.
* לבקש את הלשכה הראשית של הקרן הקיימת את מגרש 59 בגוש 6493 להקמת מרפאה מרכזית.
* להזמין את זק לישיבה הבאה.

משתתפים: זיידמן, היימן, טירולר, לב, לנדס, לוינסון
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש