פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 18.6.1951

* חנה פרסלר הגישה בקשה לרישיון עבור בית מרקחת במרכז המסחרי והוחלט לחייבה בבנייתו מייד עם קבלת האישור, הוחלט לא להתנגד לבקשת סנדרוביץ לפתיחת בית מלאכה לנעליים.
גרינברג מסר פרטים לגבי הקיוסק.
* כנעני נבחר לפקח על עיצוב עבודת השיכון. כתגובה לשאלה מדוע לא הוזמנו כל בעלי החנויות לאסיפת אגודת המים, ענה זיידמן: לאסיפת האגודה הוזמנו רק החברים הגרים במקום וועדת המשתכנים. באסיפה דובר גם על רצון אנשים להעביר את מפעל המים לידי הוועד.
* להודיע למשתכני חברת החשמל , כי היות ולא שילמו עד היום את הדרוש, נתנו הוראות לקבלן להפסיק את היסודות בגוש שלה.

משתתפים: זיידמן, טירולר, צבייר, לנדס
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש