פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 12.3.1951

* לנדס מעלה את הצורך לדון בנושא של מס עסק וטירולר מצטרף אליו. זיידמן מציע להטיל על המזכיר לאסוף חומר בנושא במשך שבועיים, ולהביאו לישיבה.
* היימן מדווח, שהעובדים פנו בבקשה להעלאת המשכורות בטענה, שהיישוב גדל וגם העבודה.
זיידמן הגיב לטענת לנדס, שיש לבטל את השיטה של עובדים חצי משרה: צריך לגשת לעניין מבחינת יעילות ולא מבחינת סעד. אם העובד ממלא את תפקידו בהצלחה, אין צורך לחפש אחר במקומו.
* הוחלט להוסיף לחומסקי הגובה 5 ל"י לחודש על-חשבון הוצאות.

משתתפים: זיידמן, טירולר, לנדס, היימן
מזכיר הוועד – יעקב רענן
חתומים: זיידמן ורענן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש