פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 20.11.1950

הוחלט:
לסדר אוטומט להפסקת המים בבריכה החדשה, למניעת הצפות.
לאשר את הקמת בית החרושת לרעפים ובלוקים, לאחר שיחתמו על ערבות מספקת.
לבקש מהקרן הקיימת לא להעביר את המגרש לריקהוז, אלא רק בהסכמתנו.
גובה שכר הלימוד בגן יהיה 2.50 ל"י.
חיילים לא ישלמו מסים, אלא רק מים.
לבקש מהמהנדס פישברג, להכין 8 תכניות נוספות עבור המתיישבים הוותיקים בשכונת אונו.

משתתפים: לנדס, רובין, זיידמן, היימן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש