פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 11.12.1950

* נמסר דו"ח הפגישה בין סולל בונה לבין זיידמן, בקשר לכביש.
* לדרוש בחירת מנהל המעברה וקבלת רשימה שמית של המשתכנים בה.
* הוחלט לקבוע פגישה עם שטריקר ולסיים את החוזה לביה"ס.
* לזמן את לינדנבאום לישיבה הבאה, בקשר למכתבו על בית חרושת לפקקים. כמו כן,
הוחלט לשחררו מתשלום מים עבור ביה"ס – אך להוסיף לו 2 ל"י לחודש על פועל בגינה.
* לשלוח מכתבי אזהרה על אי-תשלום מסים למספר משפחות – וכן להורי ילדים בגן.

משתתפים: זיידמן, היימן, עיון, רובין

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש