פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 24.10.1950

* שמירה: הוחלט שבלילה ישמרו שני זוגות ושומר שכיר (על ועדת השמירה להביא הצעה בקשר להחזקתו וצורת פעולתו). לשני זוגות השומרים יצרפו אנשים שאינם יודעים עברית.
מס שמירה יהיה 50 פרוטות לחדר (בהתנגדות לנדס).
* גן הגיבורים: רובין מתנגד להצעת היימן להקים מועדון במקום גן גיבורים. לדבריו, להקמת מועדון יהיה כסף, ועל-מנת שלא יחסר כסף להקמת האנדרטה, יש לעשותה עם פתיחת הגן. הוחלט על הקמת האנדרטה.
* כתוצאה מסירוב חומסקי לקבל עליו את משרת הגבייה (בגלל השינוי בהיקף התפקיד), הוחלט על פרסום מודעות לקבלת מועמדים אחרים.
* הוחלט על הקמת 3 לוחות מודעות:
על מכתב שנשלח לרסקו – לפיו על רסקו לשלם עבור השתתפות בכביש על חשבון כל מגרש 120 ל"י,
שעל כל החברים לשלם 60 ל"י לדונם ע"ח הכביש – ושכל הזקוק יוכל לקבל הלוואה בקופת מלווה ברמת-גן ועל חיסול הבורות בחצרות.
* הוחלט להעלות את שאלת הטיפוס בפני ועדת הבריאות של האזור.

משתתפים: זיידמן, וישיניאק, עיון, טירולר, נלקין, לנדס, לוינסון, צבייר, היימן

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש