פרוטוקול מישיבת הוועד מיום 1.10.1950

* זיידמן הציג את התקציב המשוער של המועצה האזורית לשנת 1950/51.
* ההגרלה בשטח הפיתוח תהיה ל 6 גושים ועל כל חבר להכניס 600 ל"י לבנק אפ"ק.
הוחלט לסמן 8 מגרשים ל"רה-פרצלציה" ו 4 לבתי מלאכה.
* הוחלט לשנות את השם "שכונת אונו" ל"קריית אונו".
* הוחלט לזמן אסיפה כללית, לבירור נושא ממנוב-פייבלמן.

משתתפים: זיידמן, עיון, טירולר, לנדס, לוינסון, צביון

/// מיכל 9 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש