ישיבת ועד 22.4.1942

ישיבת הוועד עם ועד הצרכנייה
משתתפים: ד"ר לוין, עורבי, טירולר, רובין, לב, נוסבאום, לבנשטיין, פוגל, אנדרמן, פייבוש.
נוסבאום דורש לפטר את פרסלר והניגסברג מניהול הצרכנייה. התנגדות קיימת גם לשיתוף פייבוש ועורבי.
חגיגות אחד במאי יערכו עם בני ברק.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש