פרוטוקול ישיבה 11.4.1942

ישיבה משותפת של הוועד היוצא והוועד הנכנס.
נבחרו לוועד החדש: נוסבאום, ד"ר לוין, לב, אנדרמן, ד"ר לבנשטיין.
בישיבה נכחו הוועד החדש ומהוועד היוצא: פישר, רובין, טירולר,
נעשתה חלוקת תפקידים: יו"ר ד"ר לוין, הנהלת חשבונות אנדרמן, גזברות ד"ר לוין,.
חתימה על מסמכים שתי חתימות ד"ר לוין ונוסבאום או לב.
ועדות: ועדת חינוך, ביקורת, מים, בניין, גזברות, שמירה, קופת תגמולים.
נוסבאום יעסוק בעניינים ציבוריים וקשרים עם הממשלה. בעניין הבניין אפשר לפנות לרובין ועורבי.
נמסרה הקופה.

המשך הישיבה של הוועד החדש בלבד.
החלטות: החברים ד"ר צרף ועורבי יתעניינו בבניין ציבורי, ד"ר לבנשטיין יתעניין בהלוואה לבניין הציבורי, על חברי הוועד לעבד תעריף חדש לגביית מסים, הוחלט למסור את נושא קופת חולים לד"ר צרף, הצרכנייה תופעל בעזרת "איחוד רגב".
תיעשה פנייה לחברים להגיש הצעות להנהלת עסקים – יש להביא את ההצעות עד 16.4.
ב 15.4.1942 הוגש חלק מהתקציב.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש