פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 17.4.1962

הגדלת תקציב לחג ה עצמאות
ברור עניין קרן איזון המים
ברור: האם תושבים שבין בתיהם לכביש אורנים יש שטח ירוק מחויבים בהשתתפות או יש לחייב את אזור התעשייה.
גבייה עבור כישים 10 ל"י לחודש למשך 3.5 שנים. סרב נים יטופלו ע"י עו"ד.
משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי

 

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש