פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 33) – 1.2.1962

פרוטוקול  ישיבת הנהלת המועצה (מס' 33) 1.2.1962

מחליטים על:
*משיכת יתר לשנת התקציב  1962-63: 20,000 ל"י מבנק הפועלים ו 10,000 ל"י מקופת מלווה לעולה.
* מתן הנחה בתשלום המסים ל 1962-63, בשיעור של 10%, למי שישלם באפריל 62 את מסיו לכל השנה.
* רכישת כלי רכב לשירות ראש המועצה ועל חשבונו, באמצעות הלוואה בנקאית בגבולות 10,000 ל"י (לחמש שנים, בתנאי הבנק). הרכב ישועבד למועצה, עד לגמר פירעון המלווה.
* שחרור מהיטל עינוגים את הצגת התיאטרון באידיש "בר מצווה", שתתקיים ב 4.3.62.
* רכישת מכונת טאטוא, בעלות של 16,500 ל"י.
* אישור חילופי ראשות ועדת הקניות – נחמיה בוקצ'ין יהיה היו"ר במקום סמי כץ.

משתתפים: כהן (יו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר) –  חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש