פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 5.2.1959

מחליטים:
* לקבל את המלצת משרד הפנים לגבי חוק עזר לעקירת עצים (החוק אושר בישיבת המועצה מס' 40 מה 23.12.58) – התמורה :כופר עצים" תוקדש לנטיעות חדשות.
* למנות את שמואל אונגר, כמפקח על מכירת כרטיסי כניסה ל"בתי עינוגים".
* לתת את סלילת כביש הכניסה לקריה לקבלן מלר ושות', בהתאם להחלטת המועצה בישיבה מס' 35 ( מה 2.6.58).
* יצחייק ונקש, נציגי המועצה בוועדת הסעד, יוחלפו (לבקשתם) על-ידי מורד מורד ותמר יצחק.
* להשתתף בהחזקת שני ילדים במוסד לחינוך מיוחד בגבעתיים (בהתאם לחוות דעת בי"ס "ניר").
* לגבי המועצה הדתית:
לנזוף במנהל ביה"ס הדתי, ששכר כיתה במקום שילדיו ילמדו במשמרת שנייה כמו ב"ניר".
המועצה המקומית תשתתף בבניית בית המרחץ והמקווה.
הדיון בהצעת חוק העזר לאיסור מכירת בשר חזיר, יידחה לישיבת המועצה המקומית הבאה.
להציע לאשר את התקציב הבלתי רגיל של המועצה הדתית בסך 6,000 ל"י, להקמת בית הכנסת.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש