פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 30.3.1959

מחליטים:
* לאשר את ההסכם עם משרד החינוך ל 1.4.58 עד 31.3.59, לגבי מידת השתתפותו בתשלום המשכורות למורים ב"הנחלת הלשון".
* לאשר את חתימת חוזה השכירות עם ראובן ארביב ל 1959 , לחדר לגן דתי – תמורת 422 ל"י.
* א. נלקין ימונה כיו"ר ועדת הבחירות, במקום סלים יצחייק (בהתאם לבקשתו).
* להציע לצרף את ש. בדר כחבר וכיו"ר ועדת הסעד, על מנת לא לעכב את פעילותה הסדירה.
* להציע לתת הנחה בשיעור 10%, לתושבים שישלמו את המסים במזומן עד סוף אפריל השנה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

 

לפרוטוקול זה מצורפים שני קבצים: אותו תאריך, תוכן לפעמים שונה.

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש