פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 16.2.1959

מחליטים להציע:
* להגיש את היטל המסים של שנת 1958/59 לאישור משרד הפנים גם ל 1959/60 , ללא שינויים.
* לקבל את הבקשות להחלפת נציגים לוועדת הרישיונות: בדר במקום א. רוקנשטיין (מפא"י), ראובן טנא במקום מ. זילברשטיין (אחה"ע), יחזקאל אצלן במקום מ. ברוך (חרות).
* לבחור ועדת בחירות (בהוראת משרד הפנים): אליעזר נלקין, מנחם עיני, סלים יצחייק ויוסף סמרה – מפא"י, נחמן שונא – אחה"ע, אליעזר אפרשטיין וברוך מרכוס – חרות, אליהו בילולו ומשה מוקני – סיעה דתית מאוחדת.
* לאשר את מס עסק וחוק לאספקת מים, בהתאם לרשימות המצורפות.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש