פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 1.1.1959

מחליטים לאשר:
* הבטחת שיכון עבור מקרי סעד, במסגרת חיסול הצריפונים במעברה.
* למנות את ראש המועצה כנציגה לחברת בריכת השחייה, במקום רוקנשטיין (שעזב).
* להקים בשטח הסמוך למרכז האזרחי, מבנים לזוגות צעירים ולמשפחות הגרות בקריה בתנאי דיור קשים, ולפעול להעברת השטח לרשות המועצה המקומית.
* למנות ועדה לקביעת שמות לרחובות בקריה: ס. כץ, יצחייק, מנהלי ביה"ס הדתי ו"ניר".
* צירוף ילדי מקרי סעד קשים למפעל הזנת הילד.
* הנחות עד שחרור מלא ממס עסק, בהתאם למצב העסק.
* בדיקה נוספת (אצל שר הפנים) לגבי הבקשה לפתיחת בית מרקחת – לגבי תקופת ההנחה ממסים והבטחת הבלעדיות, כל עוד אוכלוסיית הקריה לא תגיע ל 25 אלף תושבים.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

לסיכום פרוטוקול זה מצורפים שני קבצים סרוקים. המקורי שלפיו בוצע הסיכום. העתק נוסף של פרוטוקול מאותו תאריך בכתב יד ועם תכנים קצת שונים

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש