פרוטוקול ישיבת המועצה 1.2.1959

* המועצה מאשרת מחדש את דרישתה, שהשיכונים הנבנים יוקדשו רק לחיסול צריפוני המעברה. כמו כן, היא מציינת את נכונותה לקלוט עולים חדשים בצריפונים המתפנים.
* המועצה הגישה בקשה לשר הפנים, לאשר את בדר (כנציג מפא"י) כסגן ראש המועצה, במקום רוקנשטיין העוזב את הקריה.
* ראש המועצה הציג את הצעת התקציב ל 59/60 , וציין את היותו מושפע מחיסול המעברה ומקליטה צפויה של כ 400 עד 500 משפחות עולים. בנוסף, הודיע על כניסתו לעבוד בשכר.
בעקבות בקשת נציגי חרות והדתיים לדחות את ההצבעה ל 5.2, על מנת לאפשר עיון בהצעה, הוחלט לפנות למשרד הפנים בבקשה זאת. עם זאת, לערוך הצבעה (בישיבה זאת) שלא תחייב את המועצה, אם משרד הפנים יסכים לדחייה. תוצאות ההצבעה על הצעת התקציב: 5 בעד אישורה ו 4 נמנעים (לוינסון, ארליך, נוימן וסעדי).
* אישור פרוטוקול ישיבת המועצה (הקודמת) מס' 40.
* אישור החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 49 (מה 1.1.59) לגבי:
שיכון מקרי סעד, הקמת שיכון לזוגות צעירים ולמשפחות הגרות בתנאי דיור קשים, מינוי ראש המועצה לנציגה בהנהלת בריכת השחייה במקום רוקנשטיין (העוזב את הקריה), הרכב ועדת השמות לרחובות (לאחר הוספת נציג חרות).
* שונות:
לדרוש 2.5 ל"י לילד לחודש עבור "הזנת הילד" – תשלום לחודש מראש.
מאשרים את החלטות ההנהלה לגבי הנחות ממס עסק ובית המרקחת.
זלמן נוימן (מהסיעה הדתית המאוחדת) יקבל על עצמו את תפקידי מרדכי מרקוביץ שהתפטר, ויעמוד בראשות ועדת הרישיונות.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ס. יצחייק, מ. נקש, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, ז. נוימן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן ו ד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש