פרוטוקול הנהלה 24.10.62

הסדרת השמירה (ועדת ערר) משותפת עם אור יהודה
אישור הלוואה מחברת מגדל לטובת מכונית אשפה ומעבדה לבי"ס תיכון
החלטה על הזמנת 4 כיתות "פיו" לבית ספר הדתי "בן-זכאי"
החלטה על הזמנת מבנה "פיו" לבי"ס ממלכתי כללי חדש בשטח הפיתוח, בניגוד לדרישת משרד החינוך להוסיף כיתות לבי"ס "תלמים".
הפחתת מספרי חברי ועדת ההצעות מ 7 ל 5
משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש