פרוטוקול הנהלה 19.9.62

הארכת חוזה איסוף אשפה
רכישת מהדק מכני
אישור חוזה עם "החברה לקידום התעשייה והמלאכה בקריית אונו", למתן ערבות להלוואת החברה מגורמי חוץ
אישור קבלת הלוואה מאוצר השלטון המקומי, לקונסולידציה של החובות.
אישור קבלת הלוואה מאוצר השלטון המקומי, לטובת המועדון הטכני ומועדון ילדים
החלטה על קבלת מלווה ממשרד הפנים לטובת פיתוח תשתיות
משתתפים: כץ, בוקצ'ין

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש