פרוטוקול הנהלה 14.1.62

הארכת תוקף חוק עזר לאספקת מים
הארכת הלוואה לראש המועצה לרכישת רכב
מינוי ועדת יום העצמאות
משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש