פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 7.6.1959

הוחלט:
* לאשר את הבקשה לרישיון למספרה לגברות, בבית החנויות ברחוב פנקס-ויינגיט.
* לאשר את בקשת דוד ווג לקבלת הזכות למכירת קרח, במקום לייבה ארליוק.

משתתפים: ז. נוימן – יו"ר הוועדה
מ. נקש, מ. טנא, אצלן יחזקאל – חברי הוועדה
י. רענן – מזכיר הישיבה
חתומים על הפרוטוקול: ז. נוימן וי. רענן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש