פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 22) 12.7.1959

פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 22) 12.7.1959:
הוחלט לאשר את הבקשות לרישיונות לעסקים, שאינם בתחום המזון: למכירת נעליים (2 בקשות), רדיו, תוצרת "אתא" (2 בקשות), כלי בית ומטבח, ספרים ומכשירי כתיבה – וכן למספרה ולסנדלריה. הוחלט לסרב לשתי בקשות נוספות להלבשה (יותר מהצורך).

משתתפים: ז. נוימן – יו"ר הוועדה
ס. כץ, מ. נקש, מ. טנא, אצלן יחזקאל – חברי הוועדה
י. רענן – מזכיר הישיבה
חתומים על הפרוטוקול: ז. נוימן וי. רענן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש