פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 19) 1.5.59 *

* פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 19) 1.5.59 – תאריך משוער

החלטות:
* להמליץ (בהתנגדות היו"ר) על מתן רישיון לחנות לממכר בשר ומוצריו, רק אם יבקש רישיון למכירת בשר כשר. זאת, היות ובעבר עסק המבקש במכירת בשר חזיר בביתו , ואין ביטחון שיקפיד על כשרות.
* לסרב לבקשה לרישיון למכירת משקאות משכרים בקיוסק, היות ובשכנות כבר קיימת חנות
המיועדת לכך.
* לסרב לבקשה לרישיון לחנות מכולת (בנוסף להיות המבקש בעל רישיון לחנות ירקות), היות ובסמוך נמצאת כבר חנות מכולת.
* לדחות את הבקשה לרישיון לאטליז לא כשר למכירת בשר ומוצריו, היות והמבקש עוסק במכירת בשר חזיר ומוצריו בביתו. למרות ששלושה חברים (הרוב) היו בעד מתן רישיון במהלך הדיון (ביניהם סמי כץ), דחה היו"ר את ההצבעה עד קבלת חוק העזר לגבי מכירת חזיר.
* לאשר את הבקשות לרישיון לתיקון ומכירת אופניים וכן לקונדיטוריה ובית קפה במרכז המסחרי, למאפיית פיתות בשיכון האזרחי ולקיוסק ברחוב הרצל.

משתתפים: ז. נוימן – יו"ר הוועדה
ס. כץ, מ. נקש, מ. טנא, אצלן יחזקאל – חברי הוועדה
( לא כתוב) – מזכיר הישיבה
חתום על הפרוטוקול: ז. נוימן

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש