פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 13.10.1959

מחליטים לאשר:
* משיכת יתר בסך 10,000 ל"י מחברת "גמול".
* הלוואה בסך 10,000 ל"י לבניית בית שחיטה, שתושג על-ידי המועצה הדתית (ומתקציבה).
* הארכת החוזה עם ד"ר דניאל לשרות רפואי בבי"ס "ניר" לשנה נוספת (לתש"ך), עבור 1,500 ל"י.
* את השינוי במלווה לבנייני חינוך תש"ך-1960 בסך 10,000 ל"י – מ 15 ל 20 שנים. זאת, בהתאם לדרישת משרד הפנים בעקבות החלטת המועצה מס' 26 מה 4.6.59.
בנוסף, מאשרים את הרכב ועדת המלווה: סמי כץ, זלמן נוימן, אליהו קרפ (השלושה בהמלצת המועצה), שלמה בדר, חנן המלט (שניהם בהמלצת ראש המועצה).
* חוזה מחודש לשיתוף פעולה בשדה התרבות עם מועצת פועלי משנה קריית אונו, מה 1.4.59 עד 31.3.60, באמצעות מועצת פועלי בני ברק.
* ייסללו כבישי גישה ברחובות טרומן, גורדון, לבי"ס "ניר" ולקולנוע "אור-און" – בעלי הנכסים יחויבו כחוק. במכרז הפנימי לביצוע, זכה מנחם כספי.
* ייפוי כוח לראש המועצה, להופיע לפני הבורר עו"ד יזהר יצחקי, כנציגה בנושא אגודת "ישי".

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ, ש. בדר – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש