פרוטוקול ישיבת המועצה 16.4.1959

* י. כהן לגבי אישור החלטות ישיבת המועצה מס' 43:
נעלה את ההשתתפות בשכר הדירה של כיתת ביה"ס הממ"ד מחודשיים לשלושה חודשים, עד הכניסה לבניין החדש.
נמתין עד לאחר שההחלטה לגבי חוק העזר בדבר מכירת בשר חזיר, תוכרע בהסתדרות – החלטה שתידחה עד לאחר הבחירות.
* אישור החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס'52:
לוינסון מבקש להודיע: למרות שחברי סיעת ה"חרות" הצביעו בישיבת המועצה הקודמת (מס' 43), היות והמועצה מונה 8 במקום 9 חברים הדרושים על-פי החוק, הם לא יצביעו לגבי כל הצעה שתעלה. הם לא יצביעו גם בכל אחת מהוועדות – במיוחד בוועדת הסעד בה מופיע בדר כיו"ר, היות ולא נבחר כחוק.
אישור ( בהתנגדות לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן) הלוואה בסך 4,000 ל"י להתקנת מדי מים.
תיקון שיעורי הקנסות, בעקבות ביקורת קנסות בחוק העזר ( בהתנגדות לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן): מקנס בגובה 20 ל"י ל 100 ל"י ועבור כל יום בו נמשכת העבירה, במקום 2 ל"י ל 20 ל"י.
אישור (פה אחד) בחירת וועדה לחגיגות יום העצמאות, שתורכב ממנהלי בתיה"ס, גננות, ארגון "הפועל", נציגי המפלגות – י. כהן (היו"ר) והמרכז ג. איצקוביץ.
אישור (פה אחד) הצעת חוק עזר בדבר חזיתות בתים, האוסר תליית כבסים וכלי בית בחזית הבית.
לא מתקבלת החלטה, מחמת התנגדות לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן , לגבי ארבע הבקשות לשחרור/להנחה לגבי אגרת רישיון /מס עסק לשנים 58/59 ו 59 .
לא מתקבלת החלטה, מחמת התנגדות לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן , לגבי אישור בדר כחבר וכיו"ר ועדת הסעד.
מאשרים (פה אחד) הנחה בגובה 10% לתושבים, שישלמו מסים מראש ובמזומן, עד אפריל השנה.
* לא מתקבלת החלטה, מחמת התנגדות לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן, לגבי אישור ישיבת ועדת הרישיונות מס' 19.
* לא מתקבלת החלטה, מחמת התנגדות לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן, לגבי אישור ישיבת ועדות
הסעד מס' 26, 27. לדברי המתנגדים, הם לא יתנגדו אם יו"ר ועדת הסעד יהיה ראש המועצה, ולא בדר שלא נבחר (לטענתם) כחוק.
* אישור החלטות ישיבת ההנהלה מס' 53:
מאשרים (פה אחד) את ההסכם עם משרד החינוך בדבר הנחלת הלשון ל 1.4.58-31.3.59: המשרד ישתתף ב 60% של משכורות מורי הקריה וב 80% של מורי המעברה, ואת השאר תשלם המועצה בשיתוף מועצת פועלי בני ברק.
מאשרים (פה אחד) את החוזה עם ארביב לשכירת חדר לגן ממ"ד ל 1959, בסך 422 ל"י.
התנגדות (לוינסון, ארליך, סעדי ונוימן ) לבקשת יצחייק להחליפו כיו"ר הבחירות, אלא אם ניתן (בהתאם לחוק) למנות במקומו את א. נלקין.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה

לפרוטוקול זה מצורפים שני קבצים: אותו תאריך, תוכן לפעמים שונה.

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש