פרוטוקול ישיבה 6.4.1943 , 13.4.1943

פרוטוקול 6.4.1943
הוחלט כי הדירים ישלמו לפי הכנסה. כל בעל מגרש הקשור לרשת המים ישלם מס יסוד.
יש לשלם לכהן מכפר אז"ר 1.250 לחודש עבור שירות מים.
מנהיים מבקש לישר את מגרשו, אולם לוועד אין סמכות לאשר לו. נמסר לו כי עליו לפנות לוועדת תכנון ערים.

פרוטוקול ישיבת ועד 13.4.1943
הועלה עניין צינורות שנלקחו להעברת קו מים לבניין בית הספר והגן. נעשה בהם שימוש גם לתושב המקום. הוחלט לכתוב מכתב לוועד כפר אז"ר באשר לצינורות של 4 צול שניתנו להם בהלוואה.
הוחלט לפנות למהנדס שרון להתייעצות בקשר למגרש של מנהיים.
החבר אדלר הוזמן לסדר את חובותיו. משנת 1942 .

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש