ישיבת ועד מיום 2.10.1943

משתתפים: זיידמן, נתן, ליטוין, וולך, גרינברג, פייזר, פישר, בלום, פייבוש.
זיידמן מסר דיווח על שיחות עם חברי רסקו. בהסכם עם צרף והיימן סוכם, כי הם יוכלו לערער על ההערכה לתשלום דמי חבר. זאת, מאחר ולא היה שותף מטעם חברי רסקו בקביעת ההערכה.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש